Sitemap

Hypnose bij medische ingrepen

hypnotherapeut amsterdam  
hypnotherapie - toepassingen
 
Hypnotherapie en medische hypnose kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij operatieve ingrepen. De meest gangbare toepassing is ondersteuning van ingrepen onder plaatselijke verdoving. Hypnose bij de tandarts is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast wordt hypnose toegepast als alternatief voor volledige narcose of ruggenprik.

Ondersteuning van plaatselijke verdoving. Hypnose helpt spanning en stress te verminderen waardoor de ingreep in alle rust kan verlopen. Eén sessie direct voorafgaand aan de operatie is voldoende. Ik help je om in hypnotische trance te gaan en zo diep mogelijk te ontspannen. Tijdens de operatie blijf je aangenaam ontspannen terwijl je voortdurend bewust bent van je omgeving. Je kunt gewoon met de arts praten en als je wilt kun je bewegen.

Alternatief voor volledige narcose of ruggenprik. Dit wordt vrijwel uitsluitend toegepast indien er contra-indicaties zijn voor het gebruik van narcose. Meerdere sessies voorafgaand aan de operatie zijn nodig om je goed voor te bereiden. Je leert hoe je diep in trance kunt gaan om aangenaam te ontspannen en lichamelijke ervaringen zoals pijnprikkels uit te schakelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat hypnose een positieve invloed heeft op de napijn en de wondgenezing. Heelmeesters uit de oudheid brachten hun patiënten al in hypnose. Tot de ontdekking van anesthetica werd hypnose toegepast om operaties moeiteloos te laten verlopen. In deze tijd is er vanuit de medische sector een groeiende belangstelling voor de mogelijkheden van hypnose en hypnotherapie.
 
Caduceus staf
NBVH
© J.J. Kruunenberg