Sitemap

Franz Anton Mesmer

hypnotherapeut amsterdam  
hypnotherapie - tarief
 
Franz Anton Mesmer (1734-1815) was een Oostenrijkse arts. Hij meende een geheimzinnig fluïdum ontdekt te hebben dat van iedere magneet uitgaat. Dit fluïdum zou geneeskrachtige eigenschappen hebben. Later beweerde hij dat vanuit het lichaam eveneens een dergelijke kracht uitgaat. Hij noemde dat dierlijk magnetisme.

Mesmer plaatste zijn cliënten rond een tobbe met ijzerhoudend (gemagnetiseerd) water en liet ze de rand van de tobbe vasthouden. Vervolgens raakte hij zijn cliënten met een ijzeren staaf op verschillende plekken van het lichaam aan. Daarbij droeg hij kleding met een majestueuse uitstraling en keek zijn cliënten strak aan. Het doel van deze magnetische behandeling was het bewerkstelligen van een crisis, heftige stuiptrekkingen en een toestand van extase die, zoals hij meende, voor genezing zorgt. Door de magnetische behandeling van Mesmer zijn de begrippen Magnetiseren, Magnetiseur en Mesmerisme ontstaan.

Mesmer besefte niet dat het zijn suggestiviteit was die tot genezing van zijn cliënten leidde. Speciale handbewegingen, muziek en de sfeer rondom de tobbe versterkten dit effect. Zijn cliënten waren overtuigd van de effectiviteit van de behandeling en dat zorgde voor genezing. Dit is te vergelijken met de soms verrassend positieve werking van een placebo medicijn.

Mesmerisme en hypnotherapie worden met elkaar in verband gebracht omdat beide gebruik maken van suggesties. Mesmer deed dit door de bijzondere entourage van zijn sessies, hij maakte geen gebruik van verbale methoden. De hypnotherapeut gebruikt verbale suggesties om de cliënt er toe aan te zetten belemmerende gedachtepatronen te wijzigen.

Voor meer informatie over Franz Anton Mesmer klik hier.
 
Mesmer's tobbe
Mesmer's tobbe
NBVH
© J.J. Kruunenberg