Hypnotherapie Behandelmethoden
hypnotherapeut amsterdam Menu

Inleiding

Hypnotherapie heeft de afgelopen eeuw een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Het inzicht in de mens en de menselijke psyche veranderde voortdurend waardoor nieuwe stromingen ontstonden. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen Klassieke, Neoklassieke en Moderne hypnotherapie. Behandelmethoden vormden zich naar de denkbeelden van de stromingen. Inzichten uit voorgaande perioden werden hierbij vaak verworpen waardoor een eenzijdige visie ontstond. Het huidige inzicht is dat elke methode, mits op het juiste moment toegepast, een positief therapeutisch effect heeft. Ik maak per sessie een keuze uit één of meerdere behandelmethoden. Daarbij houd ik rekening met je hulpvraag en de mate waarin je voortgang boekt.

Therapeutisch gesprek

Wederzijds respect, vertrouwen en een gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt(e) vormen de basis voor succesvolle therapie. Een belangrijk deel van de therapie vindt op bewust niveau plaats, als een gesprek van mens tot mens. Hypnotherapie is in dat opzicht gelijk aan andere vormen van psychotherapie. Er wordt vanuit gegaan dat de cliënt(e) bewust of onbewust weet wat de oorzaak van de klacht is en hoe een oplossing bereikt kan worden. Door met je in gesprek te gaan help ik je om betekenisvolle informatie te verzamelen en toe te voegen aan de kennis die je al hebt. Hierdoor krijg je meer duidelijkheid over je hulpvraag en het doel dat je wilt bereiken.

ijsberg Een gesprek op bewust niveau heeft echter zijn beperkingen omdat slechts een deel van de kennis beschikbaar is. De menselijke psyche kan vergeleken worden met een ijsberg. Het bewuste wordt gevormd door het topje boven water. Het onderbewuste is het deel dat zich onder de oppervlakte bevindt.

Door gebruik te maken van trance en hypnose wordt je onderbewuste toegankelijk en krijg je de beschikking over extra informatie. Het inzicht wat je hierdoor verkrijgt is de eerste stap op weg naar verandering.

De hierna beschreven behandelmethoden maken alle gebruik van trance.

Suggestietherapie

Suggestietherapie is verweven met elke behandelmethode. In trance worden belemmerende denkpatronen tijdelijk onderbroken en ontstaat openheid in je geest om nieuwe wegen te vinden, oplossingen te bedenken voor je klacht. De therapeut stimuleert je hierin door positieve suggesties aan te bieden. Een belemmerend denkpatroon is bijvoorbeeld: 'Ik ben niet goed genoeg'. Dit negatieve zelfbeeld belemmert je om te handelen zoals jij dat graag wilt, je zelfvertrouwen is laag. Een positieve suggestie om dit denkpatroon te doorbreken kan zijn: 'Je weet dat je mag zijn wie je bent en binnenkort ga je dan ook bemerken hoe gemakkelijk je voor jezelf opkomt waardoor je zelfvertrouwen steeds verder zal toenemen'. Suggesties kunnen op veel verschillende manieren worden geformuleerd.

Passieve imaginatie

watervalDeze behandelmethode wordt passief genoemd omdat de cliënt(e) uitsluitend naar de therapeut luistert; er is geen samenspraak. Het wil niet zeggen dat je passief bent, innerlijk ben je actief bezig. Imaginatie betekent Beelden Vormen. Terwijl je diep ontspannen in trance bent vertel ik een verhaal. Het verhaal kies ik zodanig dat de symboliek aansluit bij je hulpvraag. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen de aangeboden beelden en je onderbewuste. Je onderbewuste vormt beelden in je gedachten (zoals in dromen). Met behulp van die beelden kun je op symbolische manier een last van je af leggen of ruimte maken om je klacht aan te pakken.

Zo kan ik je in gedachten meenemen naar een bijzondere omgeving met een prachtige waterval. Hier kun je alle spanningen en alles wat je belemmert van je af spoelen en uitrusten. Deze methode lijkt een beetje op het voorlezen van een verhaaltje. Toen je als kind naar een verhaaltje luisterde kon je helemaal wegdromen en vormden zich beelden in je gedachten.

Innerlijk Kind therapie

kindEen kind is een mens in ontwikkeling en minder weerbaar dan een volwassene. Bedreigende gebeurtenissen in de vroege kinderjaren kunnen soms moeilijk verwerkt worden. Het kind ontwikkelt een strategie om met de situatie om te gaan. Het schikt zich bijvoorbeeld naar de wensen van de ouders om straf te ontlopen of het trekt zich terug in het eigen wereldje om maar niet geconfronteerd te worden met de boze buitenwereld.

Deze strategie is voor het kind een manier om te overleven, het is immers volledig afhankelijk van anderen. Vaak worden deze strategieën verankerd. Ze vormen vaste patronen waardoor je als volwassene nog steeds hetzelfde gedrag hebt als het kind van toen. Je vermijdt het conflict met anderen of je trekt je terug in je eigen wereld. Je weet dat je het liever anders wilt maar je kunt niet anders. Het is alsof dat machteloze kind van vroeger nog steeds een deel van jou is.

Met hypnotherapie maak je contact met je innerlijk kind en neem jij als volwassene de verantwoordelijkheid. Je geeft je innerlijk kind de zorg en de aandacht die het vroeger gemist heeft. Hierdoor zijn je overlevingsstrategieën niet langer nodig en kan je innerlijk kind opgroeien om samen met jou verder gaan. Door contact te maken met je innerlijk kind krijg je de beschikking over keuzemogelijkheden en bereik je in een innerlijke balans. Hierdoor leer je vanuit je eigen vrije wil te beslissen wat jij wilt.

Egostate therapie

Van Gogh Egostate therapie werkt met deelpersoonlijkheden die we allemaal in meer of mindere mate hebben. Uitspraken als 'Ik moet zoveel van mezelf' of 'Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen' wijzen op een deelpersoonlijkheid die zo sterk is dat de cliënt in bepaalde situaties het roer niet meer in handen heeft. Het is net alsof 'iets' in je bepaalt hoe jij op die momenten handelt.

Een deelpersoonlijkheid ontstaat meestal op jonge leeftijd. Een strenge vader of moeder kan er bijvoorbeeld toe geleid hebben dat je streng bent voor jezelf. Het lijkt wel alsof je als volwassene nog steeds gebukt gaat onder een strenge ouder die als het ware binnen in je zit. Met Egostate therapie gaat de therapeut in gesprek met het Deel van jou dat het ongewenste gedrag vertoont.

Het Deel praat tijdens de behandeling heel gewoon met jouw stem terwijl jij zelf in een lichte trance bent. Als toeschouwer ben je bewust aanwezig en volg je de dialoog tussen de therapeut en het Deel. Ik onderzoek met welk doel het Deel lang geleden in je leven gekomen is en wat het voor je wil bereiken. Vervolgens leg ik het Deel voor, dat jij als volwassen persoon een belemmering ervaart. Ik overtuig het Deel er van dat het huidige gedrag ongewenst is en zet het er toe aan op een andere manier een positieve bijdrage te gaan leveren aan jouw leven. Het belemmerende gedrag wordt omgezet in ondersteunend gedrag waardoor jij ruimte krijgt om te veranderen.

Actieve imaginatie

Deze behandelmethode wordt actief genoemd omdat er samenspraak is tussen de cliënt(e) en de therapeut. Imaginatie betekent Beelden Vormen. Bij deze methode ben je in een lichte trance waardoor je onderbewuste zich vrij kan manifesteren.

Tijdens de behandeling help ik je om je aandacht naar binnen te richten. Hierdoor komen spontaan beelden uit je onderbewuste omhoog. In tegenstelling tot de passieve imaginatie werk je met eigen beelden en niet met beelden die door mij aangeboden worden. Door helemaal in je innerlijke verhaal op te gaan word je op symbolische wijze geconfronteerd met de oorzaak van je klacht. De oorzaak kan zich in allerlei vormen aandienen: in een mens, in een dier, in een voorwerp of zelfs in een spiritueel wezen. Terwijl je daarmee in contact bent help ik je om een verandering aan te brengen. Daarmee zet je op symbolische wijze een stap naar je doel. Door met symbolen te werken kan de lading die vaak gepaard gaat met de klacht geleidelijk weggenomen worden.

Regressietherapie

De WegRegressie betekent teruggaan in het verleden. We gaan allemaal wel eens in regressie, zoals een moment waarop je terugdenkt aan een gebeurtenis en het in gedachten opnieuw beleeft.

Tijdens de behandeling ga je in gedachten terug in je verleden om daar de oorzaak van je klacht te ontdekken en te verwerken. Het is alsof je de film van je leven opnieuw afspeelt. Je kunt als acteur de film meemaken zodat je helemaal in de gebeurtenis opgaat. Je kunt er ook voor kiezen om als toeschouwer op een veilige afstand te ervaren wat er gebeurd is. Terug in je verleden gebruik je de vaardigheden die je als volwassene bezit om de gebeurtenis te verwerken. Hierdoor laat je het verleden achter je en maak je de weg vrij voor verandering.

De gebeurtenis kan op een symbolische manier herbeleefd worden, net als in een droom, en is niet per definitie de waarheid van toen. In regressietherapie gaat het om het gevoel wat je had toen je klacht ontstond en hoe je er mee om hebt leren gaan. De exacte toedracht is van ondergeschikt belang. Werkelijk belangrijk is dat je het verleden verwerkt om bevrijd in het hier en nu verder te gaan.

Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie onderscheidt zich van regressietherapie doordat het lijkt alsof je een gebeurtenis uit een vorig leven herbeleeft. Het is vanuit therapeutisch oogpunt onbelangrijk of je wel of niet in reïncarnatie gelooft. Ook hier geldt dat het verwerken van de gebeurtenis, of het nu de waarheid is of een symbolische voorstelling, je bevrijdt van het verleden en de weg vrij maakt voor verandering.

Familieopstelling

poppenEen familieopstelling geeft inzicht in de relaties tussen mensen die nauw met elkaar verbonden zijn. Bewuste en onbewuste patronen worden zichtbaar. Door jouw familieopstelling te maken wordt je hulpvraag gerelateerd aan de mensen die voor jou belangrijk zijn. Je naaste familieleden zijn belangrijk maar ook anderen kunnen een rol spelen.

Vaak wordt een familieopstelling gemaakt door uit een willekeurige groep mensen representanten voor jezelf en je familieleden te kiezen. Je plaatst deze mensen in een ruimte waarbij je met gevoel voor de onderlinge relaties de posities bepaalt. Door personen aan te spreken op hun rol en door ze te verplaatsen krijg je inzicht in je klacht en maak je de weg vrij voor verandering.

In mijn praktijk ga je anders te werk. Je gebruikt kleine houten poppen om je familieopstelling te maken. Je kiest eerst een pop als representatie voor jezelf. Daarna plaats je de poppen die jouw familieleden representeren. Terwijl je dat doet ben je in een lichte trance waardoor je goed kunt invoelen in de personen die je opstelt. Je houdt rekening met de grootte, de kijkrichting en de afstand tussen de poppen om de gevoelsmatige werkelijkheid vorm te geven.

Vervolgens neem je wat afstand en onderzoekt samen met mij de opstelling. Je krijgt daardoor inzicht in de patronen die je belemmeren om goed te functioneren. Met dit inzicht ga je aan de slag en breng je veranderingen in de opstelling aan. Je gaat hiermee door tot je een situatie hebt bereikt die goed voor jou aanvoelt. Je leert op deze manier wat jij nodig hebt om te veranderen.


Contact

Praktijk voor Hypnotherapie
Jan Kruunenberg
Boniplein 45
1094 SC Amsterdam
Tel 06 16058838

Menu