Van beperking naar vrijheid

groei-cyclus
Iedere cliƫnt(e) heeft een speciale reden om in hypnotherapie te gaan. Vaak voelt men zich beperkt in het maken van keuzes. Dat kan in relatie met anderen maar het kan ook in verband met bepaald gedrag of bepaalde situaties. Je kunt op verschillende manieren een beperking ervaren. Sommigen ontwikkelen vermijdend gedrag en voelen daarbij weinig. Anderen ervaren gevoelens van boosheid, angst of paniek, gaan de strijd aan of trekken zich terug uit de situatie. Vaak gaat de beperking gepaard met een gevoel van machteloosheid.

Hypnotherapie richt zich op het opheffen van je beperkingen zodat je ruimte krijgt om in vrijheid keuzes te maken.

Met hypnotherapie kun je verschillende wegen bewandelen om jouw doel te bereiken. Bij zeer ernstige klachten wil je vooral de nare gevoelens zo ver mogelijk naar de achtergrond verdringen. Bij de meeste klachten kies je voor het verwerken van de oorzaak. Het is vaak niet zo eenvoudig om de eerste stap in de goede richting te zetten. Je gaat niet voor niets in therapie en een gevoel van machteloosheid is heel vanzelfsprekend. Ik zal daarom tijdens de eerste sessie(s) aandacht besteden aan het vergroten van je zelfvertrouwen.

De volgende stap is het omvormen van vermijdend gedrag. Als je die stap gezet hebt merk je dat je beter bij je gevoel komt. Dit kan er toe leiden dat je je tijdelijk minder goed voelt. Je komt in aanraking met de oorzaak van je klacht en de gevoelens van pijn en verdriet die daarmee gepaard kunnen gaan. Het is om die reden fijn als je mensen hebt die je steunen.

Na het verwerken van oude gevoelens is de oorzaak van je klacht weggenomen. Het lijkt wel alsof je herboren bent, dat je leeft. Je voelt wat goed voor je is en je gaat met dit nieuwe bewustzijn voor jezelf kiezen. Je verandert en dat zal ook voor de mensen in je omgeving merkbaar zijn. Vanuit je nieuwe, intense manier van voelen ga je vorm geven aan je leven.

Hypnotherapie helpt je bij het zetten van de eerste belangrijke stappen. De weg die je daarmee inslaat vervolg je op je eigen manier en in je eigen tempo. Het uiteindelijke doel is dat je in alle opzichten keuzes maakt waar jij achter staat. Je voelt je vrij en gelukkig.

top

Contact

Praktijk voor Hypnotherapie
Jan Kruunenberg
Boniplein 45
1094 SC Amsterdam
Tel 06 16058838

Sitemap

home