Sitemap | Mobiel

Behandeltraject

hypnotherapeut amsterdam  
Behandeltraject
Hypnotherapie gaat over persoonlijke zaken en een gevoel van vertrouwen tussen cliënt en therapeut is daarom van essentieel belang. Ik bied de mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek om wederzijds te bepalen of er voldoende basis is om de behandeling te beginnen. Dit gesprek is kosteloos.

Indien je liever samen met anderen de mogelijkheden van hypnotherapie wilt bespreken of als je kennis wilt maken met trance en hypnose dan ben je van harte welkom tijdens een informatiebijeenkomst.

Ieder mens is uniek en verdient daarom persoonlijke aandacht en een behandeling op maat. Ik bekijk de mens op meerdere manieren. Ingesleten gedragspatronen, lichamelijke klachten, stressfactoren en onverwerkt verleden worden onderzocht. Op basis hiervan bepaal ik welke therapeutische middelen ik ga inzetten om jou naar je doel te begeleiden. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat jij centraal staat en de behandeling krijgt die aansluit bij jouw mogelijkheden.

Tijdens de eerste sessie brengen we je hulpvraag uitgebreid in kaart en bepalen we de doel(en) die je wilt bereiken. Om je optimaal te begeleiden vraag ik mogelijk jouw toestemming om informatie op te vragen bij huisarts of specialist. Met hypnotherapie kun je in het algemeen in korte tijd een goed resultaat bereiken. Vaak bemerk je na enkele sessies al een flinke verbetering. Een sessie duurt gemiddeld één uur. Aan het begin van elke sessie evalueren we je voortgang. De tijd tussen opeenvolgende sessies bepalen we in overleg en ligt meestal tussen één en drie weken.

Ik doe er alles aan om je op de juiste manier hulp te bieden. Mocht het toch zo zijn dat je gaandeweg de behandeling ergens niet tevreden over bent dan nodig ik je uit om dit in eerste instantie met mij te bespreken. Indien we er samen niet uitkomen dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging, de NBVH. Je krijgt dan ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing.

In navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik tevens aangesloten bij de geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
  'Het weten van het hart moet het weten van het hoofd steeds opnieuw aanvullen.'
- Moritz Lazarus -
informatie over Milton Erickson
Milton Erickson
(1901-1980)
NBVH
© J.J. Kruunenberg